banner
zaproszenie

Zaloguj

Zapraszamy do konsultacji

W ramach projektu KRK prowadzone są konsultacje z przedstawicielami różnych środowisk zaangażowanych w proces tworzenia i wprowadzania krajowego systemu kwalifikacji oraz Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Jednym z aspektów tych konsultacji są rozmowy z naszymi partnerami społecznymi.

Dlatego uruchomiliśmy internetowe narzędzie do komentowania zawartości dokumentów powstających w ramach projektu.  

Konsultowane dokumenty znajdują się w zakładce Lista konsultacji.

Jeśli Państwo otrzymali zaproszenie – prosimy się zalogować. Przy pierwszym zalogowaniu system poprosi o wypełnienie metryczki (imię i nazwisko, numer telefonu i nazwa instytucji).

Jeśli Państwo nie otrzymali zaproszenia, a są zainteresowani udziałem w konsultacjach - prosimy o kontakt: skso@ibe.edu.pl